P.M.F. S.r.l., Catania, Włochy. Głwny koordynator projektu.

P.M.F. S.r.l. specjalizuje się w planowaniu, tworzeniu oraz dostarczaniu profesjonalnych oraz zawodowych usług edukacyjnych opartych na ICT. Firmy z niezwykłą elastycznością w tworzeniu treści, dzięki inżynierom oraz zewnętrznej grupie nauczycieli i wykładowcw, oferują profesjonalne oraz zawodowe kursy do zdobywania wiedzy w zakresie know-how, zarządzania globalną przedsiębiorczością, zarządzania projektem Unijnym, księgowości, językw obcych, marketingu, tworzenia mutlimediw oraz treści interaktywnej. P.M.F. S.r.l. pragnie stać się częścią wysokiej jakości Europejskiej sieci szkolenia, odkrywając nowe możliwości w profesjonalnym szkoleniu wraz ze wsparciem ICT. Inżynierowie oraz autorzy treści zapewnioną mają atmosferę stymulującą wyobraźnię oraz kreatywność przekładającą się bezpośrednio na nowe pomysły oraz umiejętności. P.M.F. S.r.l. R&D czynności oscylują wokł następujących dziedzin:

  • Sieć semantyczna
  • ERP - Planowanie Zasobw Przedsiębiorstwa
  • CRM - Zarządzanie Relacjami z Klientem
  • SCM - Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • BI - Inteligencja Biznesowa
  • Zarzadzanie Kapitałem Ludzkim

Zaangażowanie w projekcie BONy:
P.M.F. S.r.l. ponosi odpowiedzialność za koordynację całego projektu (nadzoruje WP1). Jednocześnie, nadzoruje także pakiet pracy nr 4, ktry dotyczy realizacji infrastruktury technologicznej oraz rozbudowy kognitywnych algorytmw.

Adres Strony Internetowej: www.pmfonline.net
 

Kontakt: Mr. Manuele ManenteINK Catalunya S.A., Barcelona, Hiszpania.

INK Catalunya posiada wyjątkowe doświadczenie oraz wiedzę w zakresie organizacji zespołu oraz konsorcjum. Istotną kwestią jest także doświadczenie w zarządzaniu odnośnie: Polityki Publicznej oraz Zdrowotnej, Europejskich problemów oraz kwestii, nowych technologii oraz szkolenia.Uczestnictwo w projekcie BONy:
Nadzoruje WP 6-7
Jako niepubliczne SME, specjalizujące się w językach obcych oraz szkoleniach, INK pragnie przyczynić się do rozwoju krzyżowo-językowych jednostek formatywnych oraz kontentu multimedialnego dotyczącego Zarządzania Cyklem Projektu Europejskiego przydatnych do testowania całego systemu. INK Catalunya będzie uczestniczyć w rozwoju jakości planu oceny. Firma będzie także ponosić współ-odpowiedzialność za rozpowszechnianie oraz plan ekploatacji.

Adres strony internetowej: www.inkcat.es

Kontakt: : Ms. Nuria GiliC.N.R. I.S.T.C., Rzym, Włochy

Opis "Consiglio Nazionale delle Ricerche" (CNR) czyli Narodowa Rada Badawcza jest ciałem technicznym dla podstawowych oraz stosowanych badań, należącym do Włoskiego Ministerstwa Uniwersytetu oraz Badania. Jest także organem dowodzącym całym procesem przygotowawczym standardów. Zarządza wielorocznym stypendium za „Projekt Zrealizowany”, który organizowany jest w 120 autonomicznych instytucjach oraz centrach w wielu dziedzinach nauk ścisłych oraz humanistycznych. Instytut Technologii oraz Nauki Kognitywnej ("Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione; Institute of Cognitive Sciences and Technology –ISTC) jest jedną z wcześniej wsposmnianych Instytucji. Zatrudnia więcej niż 50 pełno-etatowych badaczy. Laboratorium Ontologii Stosowanej jest oddziałem ISTC i ma  w swoim składzie 15 badaczy zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, jak również innych wartościowych pracowników zatrudnionych na prawach kontraktu lub stypendium.

LOA wykonuje podstawowe badania stosowane w zakresie inzynierii wiedzy, modelowania pojęciowego w sferze procesów biznesowych, planowania oraz zasobów, przetwarzania języka naturalnego/ojczystego oraz sieci semantycznej, włącznie z rozwojem metod i narzędzi do analizy portalu oraz sieci społecznościowej, np. intraweb, przenoszenie zapisów systemów informacyjnych do sieci oraz tworzenie wiedzy zbiorowej.


Uczestnictwo w projekcie BONy:
CNR będzie przewodniczyło i jednocześnie wykonywało prace z WP3: “Badanie i przepływ technologii”. CNR zajmie się następującymi zadaniami:

  1. ogólna technologia oraz przekaz wiedzy specjalistycznej z badania do przemysłu w dziedzinie technologii semantycznej (kognitywnej oraz społecznej włącznie) dla e-Learning. Zadanie to zostanie osiągnięte poprzez zebranie wymagań/potrzeb pochodzących ze studium przypadku a dostarczonych przez partnerów przemysłowych; rozłożenie problemów na czynniki pierwsze oraz opracowywanie modeli, metod oraz narzędzi  by stworzyć miejsce dla rozwiązania problemu. Szkolenie, konsulting oraz pomoc dla partnerów przemysłowych to czynniki gwarantowane.
  2. planowanie ontologii do opisu jednostek w procesie uczenia się; profilowania użytkowników oraz modelowania ów procesem. Zadanie to zostanie spełnione przez zastosowanie najnowocześniejszych języków formalnych (e.g. RDF, OWL, SWRL, SPARQL, etc.) oraz narzędzi (e.g. Protégè 4, Pellet, CEL, etc.)


Adres strony internetowej:
www.cnr.it, www.istc.cnr.it, www.loa-cnr.it
 

Kontakt: Mr. Alfio Massimiliano GliozzoIDEC S.A., Piraeus, Grecja

IDEC jest firmą szkoleniowo-konsultingową, której główna siedziba mieści się w Piraeus, będącym portem Ateńskim. Klientami są zarówno SMEs jak i Greckie korporacje, pochodzące z sektora tekstylnego, odzieżowego oraz żywnościowego, a także stowarzyszenia przedsiębiorców, Uniwersytety, wreszcie Izby Handlowe/Przemysłowe. Pracownicy posiadają umiejętności oraz bogate doświadczenie w zakresie mechaniki, elektryki oraz inżynierii oprogramowania. Firma prowadzi działalność w zakresie szkolenia oraz zarządzanie konsultingowe, ISO-9001, rozbudowy oprogramowania oraz multimediów, internetowych programów użytkowych, uczenia na odległość, e-biznesu, telekomunikacji oraz sieci.


Uczestnictwo w projekcie BONy:
Przewodniczy WP5

Firma IDEC pragnie przyczynić się do rozwoju jednostek/modułów oraz mutlimediów do treści dotyczącej Zarządzania Cyklem Projeku Eu. Dodatkowo, IDEC przyjmie odpowiedzialność za rozbudowę systemu oceny jakości aby oszacować rozwój projektu i przetestować wpływ ICT na jakość oraz sprawność programu szkoleniowego. Co więcej, zostanie stworzona baza danych by zbierać dane do projektu. IDEC ma również zamiar stworzyć e-kwestionariusz, który zostanie przeprowadzony wśród uczących się za pomocą telefonu komórkowego. Ów kwestionariusz określi wpływ ICT na proces uczenia się i będzie zawierał pytania dotyczące różnych strategii oraz metod uczenia się (m-learning, e-learning, tradycyjne).


Adres strony internetowej: www.idec.gr
 

Kontakt: Mr. Aris Chronopoulos4system Polska Sp. z o.o., Zielona Góra, Poland

4system jest firmą specjalizującą się w e-learningu od samego początku swojego istnienia, tj. od 1996 roku.

4system czynnie uczestniczyło w kształtowaniu tego rynku, podstawowych zasad, schematów oraz standardów zapisu szkoleń i co najistotniejsze - metodyki tworzenia szkoleń z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Jako jedni z niewielu dostawców mediów do celów edukacyjnych, opracowaliśmy kilkadziesiąt pomysłów dotyczących merytorycznej zawartości lekcji pod kątem motywacji kursantów. Doskonale znamy problemy związane z przeniesieniem środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na uczącego się pracownika. Wielokrotnie jednym z podstawowych zadań szkolenia elearning był właśnie nacisk na motywację pracownika do nauki. Doświadczenie 4system oparte jest o kilkaset kursów, szkoleń, opracowań i egzaminów e-learningowych. Bardzo dobrze wiemy, czym powinny się charakteryzować szkolenia dla serwisantów firm produkcyjnych, na co kłaść nacisk przy tworzeniu kursów dla przedstawicieli handlowych.


Zaangażowanie w project BONy: 
Odpowiedzialny za WP 2
Jako niepubliczne SME, specjalizujące się w dziedzinie e-Learning, 4system angażuje się w czynność dopracowywania treści dotyczącej Zarządzania Cyklem Projektu Eu oraz realizacji kursów e-Learning w 11 wersjach językowych. Firma 4system weźmie także udział w fazie rozpowszechniania oraz planu eksploatacyjnego.


Adres strony internetowej: www.4system.com
 

Kontakt: Ms. Aneta Zydziak
 


BONy is a project financed with the EC funds in the domain of "Lifelong Learning Programme" managed by EACEA. 

Funding Programme:
Lifelong Learning Programme 2007 - Multilateral project - Key Activity 3 - ICT.
Grant: 491.203 €
Start: 01/01/2008;
End: 31/12/2009.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
     

Developed by P.M.F. S.r.l. - Research and Training.