P.M.F. S.r.l., Κατάνια (Ιταλία), συντονιστής Προγράμματος.

Η P.M.F. S.r.l. εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, δημιουργία και διανομή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω e-learning.
Η εταιρία προσφέρει, χάρη στην ομάδα μηχανικών που διαθέτει και τους εξωτερικούς συνεργάτες της, όπως καθηγητές και εισηγητές σε μια πολύ μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, σειρές μαθημάτων για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση συγκεκριμένου know-how, στον τομείς του εταιρικού μάνατζμεντ, της διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της λογιστικής, των ξένων γλωσσών, του μάρκετινγκ, της δημιουργίας πολυμέσων και της ανάπτυξης διαδραστικού περιεχομένου για ηλεκτρονικά μαθήματα.
Το όραμα της P.M.F. S.r.l. είναι να αποτελέσει μέλος ενός εκπαιδευτικού δικτύου υψηλής ποιότητας, να εξερευνά νέα πεδία στην επαγγελματική κατάρτιση με την χρήση ICT, και να παρέχει μια διασταλτική και δημιουργική ατμόσφαιρα εργασίας που θα επιτρέπει στους εργαζόμενους της να απορροφούν νέες ιδέες, έμπνευση και ικανότητες.

Οι ενέργειες Έρευνας και Ανάπτυξης της P.M.F. S.r.l. εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:
  • Σημειωτικά Δίκτυα
  • ERP - Σχεδιασμός των Πόρων της Επιχείρησης
  • CRM - Διαχείριση Πελατών
  • SCM - Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • BI - Επιχειρηματική Νοημοσύνη
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάμειξη στο πρόγραμμα BONy:
Η P.M.F. S.r.l. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλου του προγράμματος (WP1 – management). Επίσης είναι υπεύθυνη για το WP4 σχετικά με την δημιουργία όλης της τεχνολογικής υποδομής και την ανάπτυξη των γνωστικών αλγορίθμων.

ιστοχώρος : www.pmfonline.net
 

Επικοινωνία:Mr. Manuele ManenteINK Catalunya, S.A (INK), Βαρκελώνη, Ισπανία. Εταιρία Γλωσσικών Υπηρεσιών και Εκπαίδευσης.

Ιδρύθηκε το 1991, Είναι μικρομεσαία επιχείρηση στη Βαρκελώνη και ειδικεύεται στις Γλωσσικές Υπηρεσίες (μεταφράσεις, διορθώσεις, επιμέλεια κειμένου) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Από τη δημιουργία της, η INK Catalunya SA προσφέρει εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων: ηλεκτρονικών αρχείων, Διαδικτύου, Intranet, χρήσης τηλεδιασκέψεων, προγραμματισμού, office, λειτουργικών συστημάτων.

Στον εκπαιδευτικό τομέα προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη και σχεδιάζει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις συνθήκες και στις ανάγκες των εταιριών (όσον αφορά τα περιεχόμενα και την μεθοδολογία).

Η INK Catalunya SA έχει μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση ομάδων και κοινοπραξιών σε πολλά πεδία ενεργειών, αφού το προσωπικό της είναι ετερογενές προσφέροντας έτσι με την γνώση και τις εμπειρίες του σε τομείς όπως: πολιτικές για την υγεία, πολιτικές για το Δημόσιο, Ευρωπαϊκά θέματα, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση.


Ανάμειξη στο πρόγραμμα BONy:
Επικεφαλής του WP 6-7
Σαν ιδιωτική μικρομεσαία επιχείρηση ειδικευμένη στις γλώσσες, η INK συμβάλλει στην ανάπτυξη των διαγλωσσικών εκπαιδευτικών μονάδων και του περιεχομένου της ενότητας για τη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όλου του συστήματος. Η INK Catalunya θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των σχεδίων για τη διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

ιστοχώρος : www.inkcat.es

Επικοινωνία: Ms. Nuria GiliC.N.R. I.S.T.C., Ρώμη, Ιταλία.

Περιγραφή Το "Consiglio Nazionale delle Ricerche" (CNR) (Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο) είναι η τεχνική επιτροπή για τη εφαρμοσμένη έρευνα του Ιταλικού Υπουργείου Πανεπιστημίων και Έρευνας. Επίσης είναι υπεύθυνο για την διαμόρφωση προτύπων σε εθνικό επίπεδο και έχει την διαχείριση ειδικών μακροχρόνιων κονδυλίων γιαInvolvement in BONy project::
CNR will lead and work for WP3: “Research and Technology Transfer”. CNR will take care of the following tasks:

  1. general technology and know-how transfer from research to industry in the area of semantic (including cognitive and social) technologies for eLearning. This task will be achieved by gathering the requirements from the case studies provided by the industrial partners, creating a problem space out of requirements, and devising the application of models, methods, and tools, in order to create a solution space. Training, consulting and assistance to industrial partners will be delivered;
  2. ontology design for the description of learning units, for user profiling, and for modeling learning workflows. This task will be achieved by using state-of-art formal languages (e.g. RDF, OWL, SWRL, SPARQL, etc.) and tools (e.g. Protégé 4, Pellet, CEL, etc.)


ιστοχώρος :
www.cnr.it, www.istc.cnr.it, www.loa-cnr.it
 

Επικοινωνία: Mr. Alfio Massimiliano GliozzoIDEC S.A., Piraeus, Greece.

IDEC is a training and consultancy company based in Piraeus, which is the port of Athens. Clients of IDEC are both SMEs and the larger Greek companies including the sector of the textile, clothing and food sectors, Entrepreneurs’ Associations, Universities and Chambers of Commerce/Industry. Its staff is mainly made up of  mechanical, electrical and software engineers with postgraduate studies and long-term industrial experiences. The main activity areas covered are training and management consulting, ISO-9001, software and multimedia development, internet applications, distance learning, e-business, e-commerce, telecommunications and networks.


Involvement in BONy project:
Leading the WP5, IDEC will contribute to the development of the units/modules and multimedia contents on European Project Cycle Management. IDEC will also be responsible for the development of the quality evaluation system in order to assess the  project development and to test the impact of ICTs on the training program quality and efficiency. Furthermore, a database will be developed in order  to collect data for the project. IDEC is going to develop an on-line e-questionnaire for the ‘mobile’ users. The e-questionnaire will evaluate the impact of ICTs on learning and will include questions on all different learning methods (m-learning, e-learning, traditional).


ιστοχώρος : www.idec.gr
 

Επικοινωνία: Mr. Aris Chronopoulos4system has actively co-shaped this market, basic rules, schemes, as well as training notation standards and, what is the most important, design of the methodology of trainings applying multimedia techniques.

We are one of few providers of media tools for educational purposes to have designed a few dozen innovative ideas for content development, as far as motivating students. We do realise in fact the obstacles, occurring while trying to change a teacher-oriented lesson to a student-oriented one. Emphasis on motivating an employee to learn has been many times one of the fundamental traits of a training scheme. 4system’s  experience includes over one hundred courses, training schemes, studies and eLearning exams. We are deeply aware of essential traits of training run for service staff of production companies and what should be emphasized while designing courses for sale representatives.


Involvement in BONy project:
4system Polska Sp. z o.o will lead WP 2

As private SME specialising in e-learning, 4system is involved in elaborating the content of European Project Cycle Management and realization of the e-learning courses in eleven languages. 4system will also take part in dissemination and exploitation plan.


ιστοχώρος : www.4system.com
 

Επικοινωνία: Ms. Aneta Zydziak
 


BONy is a project financed with the EC funds in the domain of "Lifelong Learning Programme" managed by EACEA. 

Funding Programme:
Lifelong Learning Programme 2007 - Multilateral project - Key Activity 3 - ICT.
Grant: 491.203 €
Start: 01/01/2008;
End: 31/12/2009.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
     

Developed by P.M.F. S.r.l. - Research and Training.