fe:male

Female Entrepreneurs: Mentoring and Lifelong learning across Europe

Conference in the Netherlands (in Dutch)

Conferentie  'Meisjes, vrouwen en ICT'

8 maart 2012

De samenleving heeft mannelijke en vrouwelijke ICT’ers nodig om huidige en toekomstige vraagstukken het hoofd te bieden. Nederland kan het zich niet langer permitteren om zoveel talent onbenut te laten.

Daarom organiseert VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, de conferentie ‘Meisjes, vrouwen en ICT’ bij IBM. Deze conferentie vindt plaats op Internationale Vrouwendag op 8 maart 2012 en heeft als doel het belang van vrouwen in de ICT te onderstrepen en dit onderwerp nadrukkelijk op de kaart te zetten. Tijdens de conferentie wisselt een breed publiek (m/v) uit onderwijs en bedrijfsleven, van student tot professional, informatie en ideeën uit. Een gezamenlijk actieplan ‘Meisjes, vrouwen en ICT’ wordt daarna aangeboden aan o.a. Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister zal tevens de Spiegelbeeld-awards voor vrouwelijke ICT-professionals en -studenten uitreiken.

De conferentie maakt onderdeel uit van de e-Skills Week 2012  en wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. IBM, Platform Vrouw & ICT, ECWT, E-Quality en het ministerie van OCW. 
Circles in your country

Find out about circles in your country.Mentoring Circles in your country